ODLUKA ZA CEO ŽIVOT . Pozovite 011/322.68.26 Balans Medika Beograd
  • Zasto profesionalna orijentacija?

    Posted on January 29th, 2011 admin No comments

    Školu ili fakultet često birate iz pogrešnih pobuda. Kada tokom školovanja shvatite da Vaš izbor nije dobar kasno je da se greška ispravi.  Da biste predupredili greške i smanjili rizik pogrešnog izbora  potrebno je da proverite da li ste na dobrom putu prilikom donošenja  odluke o izboru škole, fakulteta ili zanimanja. Profesionalna orijentacija će Vam pružiti odgovor na osnovu testova i razgovora sa psihologom  koja škola, fakultet, profesija odgovara Vašim  intelektualnim sposobnistima, interesovanjima, motivaciji,  karakternim osobinama ličnosti. Jednostavno rečeno profesionalna orijentacija pruža pomoć  oko izbora  najadekvatnijeg  obrazovnog  profila ili zanimanja kojim čete se u budučnosti baviti.

    Comments are closed.