Profesionalna orijentacija test

Profesionalna orijentacija test

ŠTA OBUHVATA TESTIRANJE?

Testiranje obuhvata različite testove  koji služe za utvrđivanje kave su Vam  sposobnosti, radne navike, motivacija, interesovanje, kao i  karakteristike ličnosti koje su bitne za profesionalni izbor.

profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija test

KOLIKO TRAJE PROFESIONALNA ORIJENTACIJA?

Program  profesionalne orijentacije podrazumeva  dva sastanka sa psihologom. Na prvom susretu  koji  obično traje sat i po  vremena, radite različite  testove u pisanoj formi: test sposobnosti, test profesionalnih interesovanja i  ličnosti, a  zatim  psiholog radi intervju sa Vama.

Testovi se pregledaju i na osnovu dobijenih informacija na drugom sastanku  psiholog će Vam dati preporuku  u usmenoj ili pismenoj formi  za  nekoliko zanimanja  koja su adekvatna za Vas. Vreme trajanja drugog sastanka je 45 minuta.

profesionalna orijentacija test

Profesionalna orijentacija test

KO OBAVLJA  PROFESIONALNU ORIJENTACIJU?

Profesionalnu orijentaciju  obavlja, diplomirani psiholog  Vlahović Eleonora – specijalista profesionalne orijentacije.

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST DODATNIH KONSULTACIJA SA PSIHOLOGOM NAKON ZAVRŠENOG PROGRAMA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE?

Ukoliko su  informacije dobijene testiranjem i intervjuom nedovoljne  i na  osnovu njih  se ne mogu dati preporuke za  adekvatno zanimanje, organizuje  se još jedan sastanak  sa psihologom.

Zakazivanje  konsultacija na telefon 011/ 32. 26. 826. ; 064/ 551. 50. 50.