Profesionalna orijentacija – odluka za ceo život

 

Nalazite se na kraju  osnovnog  ili srednjeg školovanja i logično iI prirodno pitanje je šta, kako i kuda dalje?  U dilemi ste kako odabrati  obrazovni profil odnosno zanimanje koje je najbolje za Vas.

Izbor  obrazovnog profila ili budućeg zanimanja  treba  uskladiti sa  Vašim sposobnostim, osobinama,  interesovanjima i mogućnošću zaposlenja po završetku škole.

Odluka koje se donosi samo  jednom u životu.

Balans Medika može da Vam pomogne da donesete pravu odluku.

Izbegnite nezadovoljstvo i razočarenje koje se može javiti posle pogrešnog izbora budućeg zanimanja ili škole. Pozovite nas  i prijavite se za program Profesionalne orijentacije.

Psiholog će na osnovu različitih testova koje ćete uraditi   i intervjua koje obavi sa Vama  posle svih sagledanih informacija koje je dobio dati preporuku i  profesionalno vas usmeriti  koje je zanimanje ili škola najbolja za Vas. Pomoć psihologa-stručnjaka   za profesionalnu orijentaciju je od nesagledive važnosti  i preporučuje se onima koji imaju nedoumice i nisu sigurni  da sami donesu odluku o izboru škole

InteresovanjaiI skolonosti nisu kod svih osoba ista. Morate odabrati zanimanje ili školu  adekvatnu Vašim sposobnostima i interesovanjima jer budući posao treba da radite sa entuzijazmom i da ga volite  a ne da ga samo mehanički odrađujete. Pogrešan izbor škole i zanimanja može  doneti svakodnevni stres i nezadovoljstvo. Donesite pravu odluku uz pomoć našeg  specijaliste profesionalne orijentacije diplomiranog psihologa dr. Eleonore Vlahović.

NA VAŠA PITANJA I DILEME ODGOVOR DAJE

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA