ODLUKA ZA CEO ŽIVOT . Pozovite 011/322.68.26 Balans Medika Beograd
 • SAZNAJTE ZA KOJI POSAO STE ROĐENI

  Posted on April 26th, 2012 admin No comments

  SAZNAJTE ZA KOJI POSAO STE ROĐENI
  Ako imate dilemu u koju školu ili fakultet da upišete dete, želite da menjate posao, a niste sigurni da li ćete napraviti pravi izbor, profesionalna orijentacija će vam pomoći da bolje upoznate lične sposobnosti i nedostatke, lakše donesete ispravnu odluku i zaštitite se od neprijatnosti, razočaranja i neuspeha
  Kvalitet života, nivo zadovoljstva i sreća u velikoj meri zavise i od toga da li se bavimo poslom koji nam odgovara. Zato treba ozbiljno i temeljno pristupiti izboru škole, fakulteta i buduće profesije. Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku upravo pri takvim izborima. U Centru Balans Medika Beograd, diplomirani psiholog Eleonora Vlahović na osnovu dvedesetjednogodišnjeg iskustva objašnjava:
  – Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku u donošenju životno važnih odluka, kao što su izbor škole, fakulteta, promena profesije… Pomaže osobi da bolje upozna sebe i svoje karakteristike bitne za izbor budućeg zanimanja, da otkrije u čemu je najbolja, koliko je spremna da uloži napora za ostvarenje svojih ciljeva, njene navike, organizaciju rada, doživljaj neuspeha, uticaj nagrade i kazne. Program obuhvata testiranja, savetovanje i informisanje.
  Kome je namenjena
  Profesionalna orijentacija namenjena je svima onima koji treba da donesu neku odluku. Može biti u pitanju izbor ili promena srednje škole, visoke škole, fakulteta, specijalizacija, potvrda profesionalnog izbora ili nemogućnosti da upišemo baš ono što želimo pa tražimo alternativno rešenje… Takođe, sve više dolaze ljudi koji žele da promene radno mesto u okviru iste struke, oni koji razmišljaju o prekvalifikaciji, započinjanju sopstvenog biznisa…

  Šta obuhvata testiranje
  – Najpre se upoznajem s klijentom. Deca i mlađi uvek dolaze s roditeljem. Kroz razgovor prikupljam podatke o školskom uspehu, hobijima, porodici… koji su mi neophodni da bih mogla da napravim izbor testova. Testovi koji se zadaju u pismenoj formi namenjeni su utvrđivanju sposobnosti, interesovanja, motivacije, radnih navika i nekih karakteristika ličnosti koje su važne za profesionalni izbor (vođa, timski radnik, medijska ličnost, solo igrač, naučnik)… Nakon toga studiozno analiziram test i prezentujem kandidatu rezultate. Dajem preporuke koja škola ili fakultet nije dobar izbor, šta je najbolji izbor i koje su alternative, objašnjava Eleonora Vlahović.
  Idealno vreme za testiranje
  Dešava se da preambiciozan roditelj želi da dete počne s pripremama za fakultet u drugom razredu gimnazije. To je rano jer tada još nisu razvijena profesionalna interesovanja deteta. Takođe, ono će se u trećem i četvrtom razredu susresti s novim predmetima, što će mu možda otvoriti nove vidike, doći će do sazrevanja… Za decu koja se pripremaju za srednju školu najbolje je da rade test u osmom razredu. Sve više dolaze i stariji. Imala sam ljude koji su blizu pedesete godine, ali rade posao koji im ne odgovara, žele da ga promene ili su prinuđeni na to, kaže psiholog Eleonora Vlahović.
  Primeri iz prakse
  – Najteža profesionalna orijentacija za mene je kada mi dođu deca koja su uspešna u učenju stranih jezika, matematike, idu u muzičku školu, interesuje ih ekologija… To su deca koja imaju veliki potencijal, ali često budu pogubljeni jer ne znaju u kojoj oblasti da se fokusiraju i koju školu da izaberu. Testom ih usmerim, otkrijem šta im najviše leži, koje su im sklonosti… Dešava se takođe da dete ima slab uspeh i ne može da upiše arhitekturu za koju ima interesovanje i ima sposobnosti, ali nema dovoljan prosek ocena za upis. Onda tražimo alternativu. Toliko je puno primera, svako dete je priča za sebe. U poslednje vreme se pojačava interesovanje mladih za forenziku. Kod jednog broja ima osnove za to jer forenzika je takva oblast da se radi timski, u tom timu imate hemičara, psihologa, pravnika, onog koje završio policijsku akademiju, lekara, patologa… različitih profila i onda mogu na osnovu podataka dobijenih testovima da preporučim koji deo tima ta osoba može da pokrije i da je usmerim.

  Prevencija problema
  Ima puno dece koja pred sam upis u srednju školu ili fakultet ne pokazuju interesovanje za bilo šta. To je jedna vrsta odbrane deteta i roditelj bez dileme tada treba da pomogne, ali ne da nametne. Posavetujem ih kako da deca sama donesu odluku, a ne da krive roditelje da mu je nešto nametnuto ili da upiše školu jer su svi drugari tamo… Za decu koja nemaju izgrađen stav, često savetujem opštu gimnaziju, čime se odlaže donošenje profesionalne odluke. Dobro urađena profesionalna orijentacija je vid prevencije budućih problema. Ako upišete dete u školu za koju nije, suočićete se s lošim uspehom, puno privatnih časova, odbojnošću, velikim brojem izostanaka, sukobima s roditeljima… Profesionalnom orijentacijom predupređujemo mnoge buduće probleme. Za to treba odvojiti vreme i novac, ali je to mala investicija za ono što ćete dobiti, zaključuje psiholog Eleonora Vlahović, konsultant u Balans Medici.
  Kako izabrati zanimanje
  Na pitanje čime treba da se rukovodimo i čemu da damo prednost pri izboru profesije, Eleonora Vlahović kaže – U Srbiji je dugo postojao nerealan odnos prema tome, prednost je davana onome što dete voli. I to treba sagledati, ali morate da uvažite i realnost. Pa ono što volite, a nije isplativo to neka bude hobi, a posao ćete tražiti po nečemu što vam odgovara ali je i kurentno na tržištu. Neophodno je uspostaviti ravnotežu vaših sposobnosti, individualnih karakteristika (da li ste timski igrač, lider, ne volite da radite na terenu…), ali se mora videti i gde se može obezbediti egzistencija.
  Pomoć za neodlučne
  Profesionalna orijentacija pruža odgovor na pitanja:
  – Kakva su moja profesionalna interesovanja, koje poslove bih mogao/la da obavljam?
  – Koje moje sposobnosti, potrebe, interesovanja taj posao zadovoljava?
  – Koju školu treba upisati i koji smer da bi se školovao/la za taj posao?
  – Da li je to realno, koje prepreke postoje (školski uspeh, ima li te škole u mom gradu, da li se traže posebni zdravstveni uslovi…)?
  – Ako je to nemoguće ostvariti, koje su mi alternative?
  Jelena Ranković
  Stil magazin

 • Profesionalna orijentacija – iz casopisa SENSA

  Posted on February 1st, 2012 admin No comments

 • Profesionalna orijentacija – odluka za ceo život

  Posted on March 30th, 2011 admin No comments

   

  Nalazite se na kraju  osnovnog  ili srednjeg školovanja i logično iI prirodno pitanje je šta, kako i kuda dalje?  U dilemi ste kako odabrati  obrazovni profil odnosno zanimanje koje je najbolje za Vas.

  Izbor  obrazovnog profila ili budućeg zanimanja  treba  uskladiti sa  Vašim sposobnostim, osobinama,  interesovanjima i mogućnošću zaposlenja po završetku škole.

  Odluka koje se donosi samo  jednom u životu.

  Balans Medika može da Vam pomogne da donesete pravu odluku.

  Izbegnite nezadovoljstvoiI razočarenje koje se može javiti posle pogrešnog izbora budućeg zanimanja ili škole. Pozovite nas  i prijavite se za program Profesionalne orijentacije.

  Psiholog će na osnovu različitih testova koje ćete uraditi   i intervjua koje obavi sa Vama  posle svih sagledanih informacija koje je dobio dati preporuku i  profesionalno vas usmeriti  koje je zanimanje ili škola najbolja za Vas. Pomoć psihologa-stručnjaka   za profesionalnu orijentaciju je od nesagledive važnosti  i preporučuje se onima koji imaju nedoumice i nisu sigurni  da sami donesu odluku o izboru škole

  InteresovanjaiI skolonosti nisu kod svih osoba ista. Morate odabrati zanimanje ili školu  adekvatnu Vašim sposobnostima i interesovanjima jer budući posao treba da radite sa entuzijazmom i da ga volite  a ne da ga samo mehanički odrađujete. Pogrešan izbor škole i zanimanja može  doneti svakodnevni stres i nezadovoljstvo. Donesite pravu odluku uz pomoć našeg  specijaliste profesionalne orijentacije diplomiranog psihologa dr. Eleonore Vlahović.

  NA VAŠA PITANJA I DILEME ODGOVOR DAJE

  PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Profesionalna orijentacija test

  Posted on January 30th, 2011 admin No comments

  Profesionalna orijentacija test

  ŠTA OBUHVATA TESTIRANJE?

  Testiranje obuhvata različite testove  koji služe za utvrđivanje kave su Vam  sposobnosti, radne navike, motivacija, interesovanje, kao i  karakteristike ličnosti koje su bitne za profesionalni izbor.

  profesionalna orijentacija

  Profesionalna orijentacija test

  KOLIKO TRAJE PROFESIONALNA ORIJENTACIJA?

  Program  profesionalne orijentacije podrazumeva  dva sastanka sa psihologom. Na prvom susretu  koji  obično traje sat i po  vremena, radite različite  testove u pisanoj formi: test sposobnosti, test profesionalnih interesovanja i  ličnosti, a  zatim  psiholog radi intervju sa Vama.

  Testovi se pregledaju i na osnovu dobijenih informacija na drugom sastanku  psiholog će Vam dati preporuku  u usmenoj ili pismenoj formi  za  nekoliko zanimanja  koja su adekvatna za Vas. Vreme trajanja drugog sastanka je 45 minuta.

  Cena za  program  profesionalne orijentacije je 5.000 dinara po osobi.

  profesionalna orijentacija test

  Profesionalna orijentacija test

  KO OBAVLJA  PROFESIONALNU ORIJENTACIJU?

  Profesionalnu orijentaciju  obavlja, diplomirani psiholog  Vlahović Eleonora – specijalista profesionalne orijentacije.

  DA LI POSTOJI MOGUĆNOST DODATNIH KONSULTACIJA SA PSIHOLOGOM NAKON ZAVRŠENOG PROGRAMA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE?

  Ukoliko su  informacije dobijene testiranjem i intervjuom nedovoljne  i na  osnovu njih  se ne mogu dati preporuke za  adekvatno zanimanje, organizuje  se još jedan sastanak  sa psihologom.

  Dodatne kosulatacije sa psihologom  obavlja Eleonora Vlahović, diplomirani psiholog. Cena dodatne konsultacije je  3.000 dinara.

  Zakazivanje  konsultacija na telefon 011/ 32. 26. 826. ; 064/ 551. 50. 50.

 • Profesionalna orijentacija – zanimljivo iskustvo

  Posted on January 29th, 2011 admin No comments

 • Kako se radi profesionalna orijentacija

  Posted on January 28th, 2011 admin No comments

  NA KOJI NAČIN SE RADI PROFESIONALNA ORIJENTACIJA?

  Program Profesionalne orijentacije   obuhvata

  -Različita pismena testiranja koja obuhvataju test  sposobnosti,  profesionalnih interesovanja, ličnosti, motivacije.

  -Pregled testovnog materijala

  -Individualni razgovor, za maloletne  uz prisutnost roditelja ili staratelja

  -Prezentaciju dobijenih rezultata

  -Profesionalni savet

  – Informisanje  o vrstama škola i obrazovnih profila ,vreme trajanja obrazovanja, specifičnih zahteva

  Program profesionalna orijentacija predviđa dva sastanka sa psihologom t.j stručnjakom za profesionalnu orijentaciju.

  KO VRŠI PROFESIONALNU ORIJENTACIJU?

  Psiholozi koji iza sebe imaju veliko iskustvo  u oblasti savetovanja, informisanja i profesionalnog  testiranja, obavljaju profesionalnu orijentaciju.

 • Kome je namenjena profesionalna orijentacija

  Posted on January 28th, 2011 admin No comments

  Profesionalna orijentacija je namenjena :

  – Maturantima  osnovnihiI srednjih škola radi pomoći u pravilnom izboru budućeg  obrazovnog profila

  -Za sve one koji nisu sigurni u svoj izbor

  – Za one koji imaju nedoumice oko svojih sposobnosti

  -Za one koji žele da promene zanimanje, školu ili fakultet

  -Za nezaposlene koji žele prekvalifikaciju

  -Za one koji do sada nisu imali iskustva u pokretanju sopstvenog biznisa  radi profesionalnog mišljenja i saveta koji  biznis je  za njihove sposobnosti najadekvatnije rešenje

  – Studentima koji se susreću sa problemima i poteškoćama prilikom polaganja ispita

  – Sportistima radi realne procene svoje šanse za uspešno bavljenje  sportom.

   

 • Šta je profesionalna orijentacija ?

  Posted on January 28th, 2011 admin No comments

  Svako od Vas ima potencijala da bude uspešan u nekoj oblasti.  Profesionalna orijentacija pomaže da procenite svoje veštine, sposobnosti,  osobine ličnosti, interesovanja, da definišete svoje profesionalne ciljeve, informišete se o mogućnostima obrazovnih profila i zanimanja i na osnovu toga donesete najvažniju odluku u životu.

  Psiholozi koji obavljaju profesionalnu orijentaciju  na osnovu tumačenja testova koje ste uradili i obavljenog intervjua  pružiće Vam  podršku i pomoći da shvatite da li izborom zanimanja ili obrazovnog profila  idete u pravom smeru.

  Pravilan i adekvatan izbor škole, tokom školovanja pružiće vam zadovoljstvo jer učite ono što volite iI za šta ste sposobni a kasnije  to zadovoljstvo preneće se i  tokom obavljanja samog posla.